Elke maand schrijven Anita en Didi een blog over hun voortgang bij de data-archivering. Hieronder die van 10 maart 2022.

Maart 2022

H

et was in februari dat wij voor de eerste keer samen een kopje thee dronken. We wonen naast elkaar, maar een daadwerkelijke ontmoeting was nog uitgesteld tot op dat moment. We praatten wat heen en weer, en tot onze positieve verrassing was er onmiddellijk een klik. Al bij dat eerste gesprek werd duidelijk dat ons contact niet zou bestaan uit sporadische bezoekjes bij de buur. Anita vertelde namelijk dat zij hulp kon gebruiken bij het digitaliseren van Bens kunst, en bleek data-archivering nu net één van Didi’s grootste hobby’s te zijn. 

Een week later zaten wij, wederom met een kopje thee, samen achter Anita’s iMac. Er was nog een hoop te doen, wat ook niet gek was: Bens oneindige creativiteit had uitgemond tot een overvloed aan uiteenlopende kunstvormen: etsen, schilderijen, tekeningen… Er was vrijwel niets wat Ben niet onder handen had genomen. Deze hele verzameling moest zorgvuldig geanalyseerd, benoemd en ingevoerd worden. Een taak waar men u tegen zegt. 

Van het analyseren en benoemen had Anita al een hoop gedaan, wat resulteerde in een vlotte start. Didi kon haar ogen niet geloven. Wat een prachtige werken zaten erbij! We begonnen met de illustratieve pentekeningen, die dikwijls waren aangevuld met aquarel. Anita verhaalde hoe Ben ook haar tekende, en zich uitte via indrukken. Dat was te zien:  energieke vormen, snelle bewegingen en golvende lijnen overstemmen zijn oeuvre. Een snelle ‘Ben’ met het jaartaal staat soms gekrast in de hoek. 

Later kwamen de grafieken, waarbij we beiden struikelden over hoe we toch die verschillende platen moesten invoeren. Nu zijn we er gisteren achtergekomen dat we het toch verkeerd hebben gedaan. Een les voor de komende tijd! 

Uiteindelijk is het leukste samen de kunst bekijken en de verhalen erachter te horen. Voor Anita, die deze werken al talloze keren heeft gezien, op een heel andere manier dan voor Didi, die Ben middels zijn kunst voor de eerste keer kan leren kennen. Een samenkomst die toch weer een nieuw licht schijnt op Bens werk, en het belang van een goede buur.